NHÂN SÂM HÀN QUỐC

Sản Phẩm Nhân Sâm núi SanYang được khai thác nuôi trồng trong môi trường khác nhiệt ở vùng Huyện Pyeongchang, Nhân sâm núi SanYang được khai thác và sấy khô mang về Việt Nam